// contact details

Contact us

Hãy liên hệ ngay với RCS! Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bạn.

Our Address:

7-13-6, Ginza, Chuo Ku, Tokyo To, 104-0061, Japan
3-2-8, Sembachuo, Chuo Ku Osaka Shi , Osaka Fu, 541-0055, Japan

Our Mailbox:

[email protected]

Our Phone:

Tokyo +81-3-5256-7550
Osaka +81-6-6120-2370

line :

@hd119